Одељењско веће петог разреда

Одељењско веће петог разреда чине:

 1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика
 2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
 3. Марија Стојиљковић, наставник ликовне културе
 4. Бебица Спасић, наставник музичке културе
 5. Милан Анастасов, наставник историје
 6. Радован Младеновић, наставник географија
 7. Новица Мојашевић, наставник математике и шаха
 8. Слободанка Рогановић, наставник биологија
 9. Славица Митић Живковић, наставник технике и технологије
 10. Драгиша Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања и физичке активности
 11. Јасмина Тодоровић, наставник француског језика
 12. Славица Митић Живковић, наставник информатике и рачунарства
 13. Александра Везмар Радосављевић, наставник грађанског васпитања
 14. Владица Столић, наставник верске наставе

Руководилац: Предраг Барјактаровић

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Одељењског већа петог разреда