Одељењско веће петог разреда

Одељењско веће петог разреда чине:

 1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика
 2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
 3. Марија Стојиљковић, наставник ликовне културе
 4. Бебица Спасић, наставник музичке културе и хора и оркестра
 5. Милан Анастасов, наставник историје
 6. Радован Младеновић, наставник географија
 7. Новица Мојашевић, наставник математике
 8. Слободанка Рогановић, наставник биологија
 9. Зоран Стојановић, наставник технике и технологије
 10. Драгиша Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања и физичке активности
 11. Јасмина Тодоровић, наставник француског језика
 12. Славица Митић Живковић, наставник информатике и рачунарства
 13. Ирена Крстић, наставник грађанског васпитања
 14. Владица Столић, наставник верске наставе

Руководилац: Слободанка Рогановић

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Одељењског већа петог разреда