Распоред писмених провера ученика за прво полугодиште школске 2016/2017. године

5-pismeni

6-pismeni

7-pismeni

8-pismeni

* У рубрику за одговарајући месец уписан је број наставне недеље из календара образовно-васпитног рада