Распоред одржавања родитељских састанака на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године

 • 1/1 – понедељак 17.01.2022. у 09:00, у учионици
 • 2/1 – понедељак 17.01.2022. у  10:00, у учионици
 • 3/1 – понедељак 17.01.2022. у  11:00, у учионици
 • 4/1 – понедељак 17.01.2022. у  09:00, у свечаној сали школе
 • 5/1 – понедељак 17.01.2022. у  11:00, у учионици
 • 6/1 – понедељак 17.01.2022. у  09:00, у учионици
 • 6/2 – понедељак 17.01.2022. у  10:00, у учионици
 • 7/1 – понедељак 17.01.2022. у  10:00, у свечаној сали школе
 • 7/2 – понедељак 17.01.2022. у  11:00, у свечаној сали школе
 • 8/1 – понедељак 17.01.2022. у  09:00, у учионици
 • 8/2 – понедељак 17.01.2022. у  10:00, у учионици
 • Липовац – понедељак 17.01.2022.  у  09:00
 • Рујиште – понедељак 17.01.2022. у  09:00
 • Црни Као – понедељак 17.01.2022. у  09:00
 • Мађере – понедељак 17.01.2022. у  11:00
 • Прасковче, Јелена Жикић – понедељак 17.01.2022. у  09:00
 • Прасковче, Младен Љубисављевић – понедељак 17.01.2022. у  09:00
 • Шетка – уторак 18.01.2022. у  16:00