Припрема настава за ученике осмог разреда за полагање завршног испита

*Број планираних часова за сваки предмет односи се на свако одељење осмог разреда.