Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

     Дана 18. 11. 2018. година у просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Алексиначком руднику у заједничкој организацији  ове школе и ОШ „Иван Вушовић“ из Ражња и ОШ „Вук Караџић“ из Витошевца, реализован је семинар „Превенитвна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“.

     Семинар обрађује област васпитог рада, компетенције за подршку развоју личности детета и ученика (К3) и приоритетну област јачања васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања (П4). Општи циљ обуке је унапређивање знања наставника за превентивно пружање стручне помоћи ученицима кроз појачан васпитни рад и васпитне мере, а специфични циљеви су стицање знања о прописима који регулишу права, обавезе и одговорност ученика, развијање компетенција за примену појачаног васпитног рада и одговарајућих васпитних мера, обука наставника за препознавање непримереног понашања и спровођење превентивних активности, оснаживање наставника за тимски приступ у спровођењу васпитног рада уз примену адекватних образаца и оспособљавање наставника за праћење ефеката појачаног васпитног рада, васпитних мера и вођење школске евиденције. Аутори и едукатори семинара су били  Роберт Џунић, Марина Стојановић и Анита Спасић.

     Семинару су присуствовали: директор школе Драгана Миленковић, секретар школе Драгана Вељковић, педагог школе Милена Марковић и наставници Слободанка Рогановић, Бебица Спасић, Владан Младеновић, Данијел Маслаковић и Драгиша Милошевић.

     Представљене активности и идеје, које су нам едукатори пренели из личног искуства, су применљиве и помоћи ће нам у превентивном васпитном раду са ученицима, као и у примени новог Правилника о обављањеу друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.