Предавање представника ПС Ражањ

     Дана 10. 5. 2023. године, основну школу „Иван Вушовић” посетили су представници Полицијске станице у Ражњу и ученицима 8. разреда одржали предавање на тему: Насиље као негативна друштвена појава (где је посебан фокус био на превенцији вршњачког насиља), Злоупотреба алкохола и дроге – превенција и Рад саобраћајне полиције.