Организација родитељских састанака

2/1 – 03. 09.2020. године у 11:00

3/1 – 03. 09.2020. године у 10:30

4/1 – 04. 09.2020. године у 10:30

Одељење у Липовцу – 02. 09.2020. године у 10:30

Одељење у Мађеру – 04. 09.2020. године у 11:00

Одељење у Прасковчу, 3. разред – 01. 09.2020. године у 08:00

Одељење у Прасковчу, 1. и 2. разред – 01. 09.2020. године у 09:00

Одељење у Рујишту – 01. 09.2020. године у 10:30

Одељење у Црном Калу – 01. 09.2020. године у 08:00

Одељење у Шетки – 02. 09.2020. године у 12:30

6/1 – 03. 09.2020. године у 18:00 (родитељски састанака ће бити одржан online)

6/2 – 04. 09.2020. године у 10:00

7/1 – 03. 09.2020. године у 08:30

8/1 – 03. 09.2020. године у 11:30