Организација родитељских састанака

     Родитељски састанци биће организовани за сва одељења у следћим терминима:

 • 1/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:15 у одељењској учионици,
 • 2/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:00 у одељењској учионици,
 • 3/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:30 у одељењској учионици,
 • 4/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:30 у одељењској учионици,
 • 5/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 11:00 у угледној учионици,
 • 5/2 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у одељењској учионици,
 • 6/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 11:00 у одељењској учионици,
 • 6/2 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у одељењској учионици,
 • 7/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у свечаној сали,
 • 8/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:30 у свечаној сали,
 • Липовац – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Рујиште – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Црни Као – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Прасковче (оба одељења) – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Шетка – четвртак 22. 04. 2021. у 15:30,
 • Мађере – наредне недеље (родитељи ће бити благовремено обавештени).

     Моле се родитељи да поштују све епидемиолошке мере приликом доласка у школу.