Организација родитељских састанака

     Због тренутне епидемиолошке ситуације полугодишње саопштавање оцена ће се, у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, организовати у сваком одељењу на најбезбеднији могући начин. За све родитељске састанке организоване на Тимсу, родитељи треба да користе налоге своје деце.

1/1 – 24. 12. 2020. у 12:00. на Тимсу, Виберу и телефонским позивом.

2/1 – 24. 12. 2020. у 16:00 на Тимсу, виберу и телефонским позивима.

3/1 – 24. 12. 2020. у 17:00 на Тимсу.

4/1 – 24. 12. 2020. у 14:00 на Тимсу и телефонским позивом.

5/1 – 24. 12. 2020. у 19:00 на Тимсу.

5/2 – 24. 12. 2020 у 16:00 на Тимсу.

6/1 – 24. 12. 2020. у 18:00 на Тимсу.

6/2 – 24. 12. 2020. у 17:00 на Тимсу.

7/1 – 24. 12. 2020. На Тимсу.

8/1 – 24. 12. 2020. у 16:00 на Тимсу.

Међере – 24. 12. 2020. на Тимсу.

Липовац – 24. 12. 2020. у 10:00 на Тимсу.

Шетка – 24. 12. 2020. у 16:00 у просторијама школе.

Рујиште – 24. 12. 2020. у 12:00 у просторијама школе.

Црни Као – 24. 12. 2020. у 10:00 у просторијама школе.

Прасковче – 25. 12. 2020. у 8:00 у просторијама школе.