Организација рада школа од 1. јуна

      Од 1. јуна до 16. јуна 2020. године школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће се ученицима пружити могућност да покажу бољи ниво постигнућа из одређене наставне теме/области у оквиру одговарајућег предмета, програма и активности. У циљу осигурања безбедности и здравља ученика и запослених часови ће се организовати у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

      О намери да похађају посебне часове наставе ученици ће морати претходно да обавесте одељењског старешину.

      За све додатне информације упознајте се са приложеним упутством, а за тачне термине организованих посебних часова уследиће благовремено детаљно обавештење.

  Обавештење МПНТР-а о организацији рада од 1. јун 2020. године