Организација онлајн наставе

   

   

Енглески језик, Драгана Ђокић

Верска настава, трећи разред, матична школа Ражањ

Верска настава, четврти разред, матична школа Ражањ

Верска настава, пети разред

Верска настава, шести разред

Верска настава, седми разред

Верска настава, осми разред

Математика, осми разред

Српски језик за пети, седми и осми разред

Биологија, пети разред

Биологија, шести разред

Биологија, седми разред

Биологија, осми разред

Француски језик, пети разред

Француски језик, шести разред

Француски језик, седми разред

Француски језик, осми разред

Музичка култура, пети разред

Музичка култура, шести разред

Музичка култура, седми разред

Музичка култура, осми разред

Географија за све разреде

Физика, шести разред

Физика, седми разред

Физика, осми разред

Хемија, седми разред

Хемија, осми разред

Изабрани спорт – одбојка, осми разред

Ликовна култура, V-VIII разреда

Техника и технологија и Информатика и рачунарство, пети разред

Техничко и информатичко образовање, осми разред

Информатика и рачунарство, шести разред

Информатика и рачунарство, седми разред

Математика, пети, шести и седми разред

Историја

Шах, шести разред