Организација наставе на почетку школске 2021/22. године

     Нова школска 2021/22. година почиње у среду 1. септембра 2021. године. Настава за све разреде почиње у 08.00.

     Пошто се школа тренутно налази у зеленој зони, настава ће се организовати по 1. моделу:

  • У свим одељењима часови ће трајати 45 минута.
  • Образовно-васпитни рад се организује непосредно у простору школе.
  • Свако одељење има своју учионицу и током одмора нема промена учионица осим за часове Музичке културе, Физичког и здравственог васпитања, Информатике и рачунарства и Верске наставе.

Распоред звоњења у матичној школи и издвојеним одељењима:

Распоред часова

     Аутобуски превоз ученика је организован на следећи начин:

  • Црни Као-Ражањ: 7.00 (ђачки полазак)
  • Мађере-Ражањ: 7.45 (ђачки полазак)
  • Ниш-Ражањ преко Малетине, Прасковча, Послона и Чубуре: 6.30 (стара редовна аутобуска линија)
  • Ражањ-Чубура-Послон-Малетина: 12.35 (ђачки полазак)
  • Ражањ-Мађере: 14.05 (ђачки полазак)
  • Ражањ-Црни Као: 14.10 (ђачки полазак)
  • Ражањ-Чубура-Послон-Малетина: 14.35 (ђачки полазак)

     Наставља се и реализација пројекта „Обогаћени једносменски рад”. Након изјашњавања ученика током прве недеље септембра биће израђен распоред у складу са интересовањима ученика.

     За почетак нове школске године Институт за јавно здравље Ниш је израдио кратко упутство за ученике са основним корацима и препорукама за заштиту од корона вируса у школској средини.

     Свим ученицима и наставницима желимо успешну школску годину!