Општи родитељски састанак

     У четвртак 5. септембра 2019. године у 11:30 у Дому културе у Ражњу за родитеље/старатеље/хранитеље свих ученика  I-VIII разреда матичне школе и издвојених одељења биће одржан заједнички родитељски састанак.

     Родитељски састанак ће водити директорка школе Драгана Миленковић и чланови Тима за реализацију пилот пројекта – обогаћеног једносменског рада. На дневном реду овог састанка наћи ће се информисање родитеља о пилот пројекту – обогаћеног једносменског рада који од 16. септембра почиње са реализацијом.

     Наша школа је, са још 203 основне школе, одабрана за овај пилот пројекат. Циљ пројекта је пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног рада у једној смени у основној школи. Критеријум за избор школа су били:

  • једносменски рад у објекту (матичном и издвојеним одељењима),
  • просторни капацитети,
  • мотивисаност колектива,
  • спремност директора,
  • опремљеност школе,
  • подршка јединице локалне самоуправе,
  • обезбеђивање оброка,
  • обезбеђивање опреме,
  • могућност адаптације…

     Радна група коју је именовао министар просвете припремила је полазни предлог са укупно 48 активности које би могле да се реализују са ученицима разредне и предметне наставе (могућа је узрасна хетерогеност ученика). Тим наше школе за реализацију пилот пројекта – обогаћеног једносменског рада одабрао је део тих активности које ће понудити ученицима и које ће бити представљене на родитељском састанку.