Одлука о надокнади часова до краја школске 2021/22. године

     У складу са новим Правилником о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/22. годину, на седници Наставничког већа одржаној 4. 3. 2022. године донета је одлука о надоканди часова и усвојен је Анекс Годишњег плана рада школе за усклађивање са Правилником.

  Одлука о надокнади часова