Од исхода учења до ефикасне наставе

     Семинар „Од исхода учења до ефикасне наставе“ реализован је у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Алексиначком руднику 12.01.2019. године. Присуствовале су му наше колегинице Јелена Жикић и Весна Столић, наставнице разредне наставе.

     Семинар је у области општих питања наставе и развија компетенције за поучавање и учење. Обрађује приоритетну област унапређивања компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Општи циљ семинара је подизање ефикасности настaвe оснаживањем наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе, а специфични циљеви су:

  • Упознавање наставника са начинима ефикасног планирања повезивањем циљева, исхода и садржаја;
  • Овладавање техникама избора метода, наставних средстава и материјала у односу на постављене циљеве и исходе;
  • Обучавање наставника за креирање задатака који ангажују различите когнитивне функције;
  • Проширивање знања наставника о различитим техникама процењивања напредовања ученика и пружања ефикаснних повратних информација као подстицаја за напредовање.