Обавештење за родитеље

     У прилогу је обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика. Приложени допис се на овај начин чини доступним свим родитељима/законским заступницима јер се због новонастале ситуације искључује као могућност одржавање родитељских састанака у школи и окупљање родитеља ради информисања. Одељењске старешине биће носиоци свих активности и могу се користити све могућности посредне комуникације (мејлови, Viber, школски сајт, телефонски разговор, СМС и друго), а по потреби да се обавештење постави и на улазна врата школе и спољашњу огласну таблу.

  Обавештење за родитеље/законске заступнике ученика о организацији наставе на даљину