Обавештење о организацији пробног завршног испита

     У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године се организује пробни завршни испит.

     Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, оргабизација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

     У петак 09. 04. 2021. године у 13 часова у оквиру завршног испита полагаће се тест из математике. У суботу 10. 04. 2021. године у 9 часова ученици осмог разреда ће полагати тест из српског језика, а у 11:30 часова полагаће комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија).

     Израда тестова траје 120 минута. Уколико испит почне са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

     Све просторне и организационе услове за спровођење завршног испита обезбеђује школа и Школска комисија формирана на нивоу школе у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

     Школа ће, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користити резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду.

     Са временском динамиком активности везаних за завршни испит и упис ученика у средње школе можете се упознати на следећем линку:

Календар активности за спровођење завршног испита, пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину