Надокнада часова

     Због продужења зимског распуста због грипа настава није реализована у трајању од четири дана. Надокнада часова обавиће се током марта и априла, уторком, средом, четвртком и петком на следећи начин:

  • 3 – 6. 03. 2020. вршиће се надокнада првог часа;
  • 10 – 13. 03. 2020. вршиће се надокнада другог часа;
  • 17 – 20. 03. 2020. вршиће се надокнада трећег часа;
  • 24 – 27. 03. 2020. вршиће се надокнада четвртог часа;
  • 31. 03. 2020 – 3. 04. 2020. вршиће се надокнада петог чаа;
  • 7 – 10. 04. 2020. вршиће се надокнада шестог часа;
  • 21 – 24. 04. 2020. вршиће се надокнада седмог часа.

  Распоред звоњења за прву недељу надокнаде