Међународни дан толеранције

     16. новембра у нашој школи обележен је Међународни дан толеранције. Како бисмо скренули пажњу на значај толеранције, овај датум био је повод да сви ученици од 1. до 8. разреда буду укључени у ову активност.

     Учитељи су са ученицима од 1. до 4. разреда разговарали о толеранцији, радили ликовне радове и на паноима писали поруке толеранције.

     Координатор пројекта ,,Квалитетно образовање за све“, наставница математике и информатике је заједно са ученицима од 5. до 8. разреда, радила презентацију на тему Верске толеранције; Прихватање расних и културолошких разлика; Помоћ старима и немоћнима; Прихватање другачијих; Прихватање пораза; Емпатија; Ненасиље. Циљ израде презентација на ову тему био је да ученици упознају нечију културу, вредности, навике, како би обогатили своје искуство, имали разноврсније мишљење, што је основа развијању толерантног понашања.  Педагог школе је заједно са Ученичким парламентном организовала радионицу на тему ,,Толеранција у друштвуˮ, где су ученици имали прилику да се упознају са појмовима: дискриминација, предрасуде, стереотипи. Закључак радионице био је да заједно градимо културу мира, толеранције и разумевања, да радимо на стварању толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности.

     Наставница грађанског васпитања је заједно са ученицима од 5. до 8. разреда радила радионицу и пано на тему шта је за њих толеранција и како је примењују у свакодневном животу. Своја мишљења и ставове записивали су и истакли на паноу и табли. Радили су у веселој атмосфери, мотивисани да расветле појам међусобног прихватања без обзира на социјалне, етничке и верске разлике.

Анета Петровић,
наставник математике и информатике и рачунарства