Међународни дан борбе против вршњачког насиља – Дан розе мајица

     Широм света се последња среда у месецу фебруару обележава као Међународни дан борбе против вршњачког насиља, под називом „Дан розе мајица”. Ове године „Дан розе мајица” обележен је у среду, 22. фебруара.

     Обележавање овог дана почело је 2007. године, када је група активиста у једној канадској провинцији покренула иницијативу након што је један ученик у школу дошао обучен у розе мајицу и због тога претрпео ругање и вербално насиље од стране вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Активисти су купили 50 розе мајица и сутрадан их поделили вршњацима у школи који су их носили као подршку дечаку. Ученици су почели и сами да долазе у школу облачени у розе мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама.

     И ове године су ученици наше школе учествовали у обележавању овог дана и својим активностима (израда паноа на тему вршњачког насиља, поруке усмерене на спречавање вршњачког насиља, радионице и презентације) настојали да допринесу борби против вршњачког насиља.

     У обележавању Међународног дана борбе против вршњачког насиља ове школске године учествовали су ученици од 5. до 8. разреда, који су у сарадњи са наставником ликовне културе на розе мајицама одпапира исписивали поруке подршке борби против вршњачког насиља. С обзиром на то да се ширењем лепих речи постижу значајни резултати у превенцији вршњачког насиља, наставница грађанског васпитања је заједно са ученицима израдила „пано лепих речи” који је истакнут у холу школе. Током читаве недеље час одељенског старешине од 1. до 8. разреда био је посвећен овом актуелном друштвеном проблему и начинима његове превенције. Чланови Ученичког парламента су у сарадњи са педагогом школе припремили презентацију на тему вршњачког насиља, мерама интервенције и превенције и исту представили ученицима од 1. до 8. разреда на ЧОС-у. Координатор пројекта „Квалитетно образовање за све” – наставница информатике и педагог школе су у четвртак 23. фебруара са Вршњачким тимом одржале радионицу на тему „Вршњачко насиље и како га спречити”, где су чланови Вршњачког тима активно учествовали у решавању проблемских ситуација. У планираној недељи организовали смо различите активности и на тај начин допринели промовисању превенције и заштити ученика од вршњачког насиља. Поред тога, указали смо на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.

Милица Динић,
педагог