Међународни дан борбе против вршњачког насиља – ,,Дан розе мајицаˮ

     Широм света се последња среда у месецу фебруару обележава као Дан борбе против вршњачког насиља, односно као ,,Дан розе мајица“. Идеја о обележавању ,,Дана розе мајица“ настала је у знак протеста због инцидента који се догодио у једној школи у Канади 2007. године, када је група активиста покренула иницијативу након што је један ученик дошао у школу обучен у розе мајицу. Ученик је тога дана претрпео вербално насиље од стране групе вршњака, који нису знали да је он обукао розе мајицу у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке. Након тог догађаја, ученици су и сами почели да долазе у школу облачећи розе мајице, које су од тада постале симбол борбе против вршњачког насиља у школама.

     У основној школи ,,Иван Вушовићˮ последња недеља фебруара била је посвећена теми вршњачког насиља. Током целе недеље организоване су различите активности од стране учитеља, предметних наставника, наставника грађанског васпитања и педагога школе, како би се ученицима указало на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости и како би се оснажили за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата. Активности су реализоване кроз радионице, презентације, предавања, израде паноа, ликовних радова на часовима одељенске заједнице и часовима грађанског васпитања.

     У среду, 23. фебруара, Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен је тако што су ученици старијих разреда, у договору са координатором пројeкта ,,Квалитетно образовање за свеˮ, тога дана припремили презентације на тему вршњачког насиља и презентовали их осталим ученицима. Ученици свих разреда, заједно са наставницима, обукли су розе мајице и у дворишту школе направили заједничку фотографију у циљу пружања подршке у борби против вршњачког насиља. Фотографије активности ученика и наставника поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, од среде 23. фебруара емитују се на ТВ-у у ходнику школе.

     Наш заједнички циљ јесте да стварамо услове у којима ће се подстицати решавање проблема кроз модел понашања и комуникације који ће водити разумевању и уважавању, како би се превентивно деловало на насилне облике понашања у конфликтним ситацијама.

„Основна слабост насиља лежи у његовом спиралном
опадању: стварању оног истог што је заправо желело да
уништи. Уместо да смањи зло, оно га умножава… Насиље
које одговора на насиље увећава насиље, додатно чинећи
тамном ноћ лишену звезда. Тама не може отерати таму:
само светлост то може. Мржња не може преобразити
мржњу: само љубав то може.“

Martin Luther King