Ликовна култура

     Настава ликовне културе обављаће се на платформи Google classroom.

     Да би се ученици пријавили на ову платформу потребно је да испрате све кораке као у приложеном упутству.

     Предметни наставник је доставио приступне кодове за свако одељење 5-8 разреда.

Кодови за приступ