Календар активности за ученике осмог разреда

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2019/2020. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину

Време Активност
10.06.2020. среда 14:00 Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
16.06.2020. до уторка до 08:00 Прелиминарни резултати пријемних испита
16.06.2020. уторак 10:00-16:00 Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита за одељења за ученике са посебним способностима за математику (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе прујемни испит)
17.06.2020. до среде до 08:00 Коначни резултати пријемних испита за одељења за ученике са посебним способностима за математику ( детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
17.06.2020. среда 09:00-11:00 Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика
18.06.2020. четвртак 09:00-11:00 Завршни испит - тест из математике
19.06.2020. петак 09:00-11:00 Завршни испит - комбиновани тест
23.06.2020. уторак до 08:00 Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
23.06.2020. уторак 08:00-15:00 Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
24.06.2020. среда 08:00-16:00 Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама (Ниш)
25.06.2020. четвртак од 17:00 Матурско вече
28.06.2020. недеља до 08:00 Објављивање коначних резултата завршног испита
28.06.2020. недеља 09:00 Родитељски састанак, свечана додела сведочанстава
29. и 30.06.2020. понедељак и уторак 08:00-15:00 Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
30. 06. и 01.07.2020. уторак и среда / Екскурзија ученика
04.07.2020. субота од 08:00 Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
04.07.2020. субота 08:00-15:00 Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки
05.07.2020. недеља до 12:00 Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
07.07.2020. уторак до 24:00 Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
08.07.2020 среда до 08:00 Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
08. и 09.07.2020. среда и четвртак 08:00-15:00 Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе
08.07.2020. среда 08:00-15:00 Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг
10.07.2020. петак до 24:00 Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
10.07.2020. петак до 24:00 Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
11.07.2020. субота 08:00-15:00 Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе