Јесења симфонија

     Ставили смо тачку на септембар, а јесен је у својој пуној раскоши ушла у нашу школу, вођена вештим рукама и креативношћу ученика, помоћних радника и Тима за естетско уређење наше школе. Унели су је попут јесење симфоније, звуцима, бојама и мирисима јесењих плодова које су вредне руке наших ученика и њихових родитеља сакупили у оближњем парку, на улицама, ливадама сеоских имања и шумама.

     Сада нам јесен, која је завладала нашом школом, прича дивну шарену причу. Богатство и лепоту те приче можете видети у холу матичне школе, на приземљу и првом спрату, на коме се налази и пано ликовних радова наших млађих ученика.