Екскурзија ученика

ШКОЛСКА 2019/2020. година

10.12.2019.

  Конкурсна документација за услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у школској 2019/20. години


10.12.2019.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда

ШКОЛСКА 2018/2019. година

04.12.2018.

  Конкурсна документација за услуге извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разреда у школској 2018/19. години


04.12.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Извођење екскурзије ученика од 1. до 8. разреда


ШКОЛСКА 2017/2018. година

23.01.2018.

 Уговор за екскурзију, Партија 1

 Уговор за екскурзију, Партија 2


15.01.2018.

 Одлука о додели уговора за извођење екскурзије


05.01.2018.

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава за услуге извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда у школској 2017/2018. години


05.01.2018.

 Конкурсна документација за услуге извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда у школској 2017/2018. години након продужења рока за подношење понуда


29.12.2017.

 Позив за подношење понуде за услуге извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда у школској 2017/2018. години


29.12.2017.

 Конкурсна документација за услуге извођења екскурзије ученика од првог до осмог разреда у школској 2017/2018. години