Друга награда школском часопису „Ражњићи од знања“

     Девети број нашег школског часописа „Ражњићи од знања“ добио је другу награду Друштва за српски језик и књижевност Србије на такмичењу основношколских и средњошколских листова и часописа. 

     Списак свих награђених можете погледати на сајту Друштва за српски језик и књижевност Србије.

          Преносимо вам део Информатора са 62. Републичког зимског семинара у коме је садржано мишљење комисије о награђеним часописима.

ОСНОВНОШКОЛСКИ И СРЕДЊОШКОЛСКИ
ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ
ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
ЗАДУЖБИНА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВНОШКОЛСКЕ И
СРЕДЊОШКОЛСКЕ ЛИСТОВЕ И ЧАСОПИСЕ У
ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

     На конкурс Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Милоша Црњанског за најбоље школске листове и часописе из основних и средњих школа Србије приспео је немали број школских листова и часописа. Републичка комисија именована за преглед, оцену, избор и награду најбољих листова и часописа с пажњом је прегледала и вредновала. С обзиром на околности и предузетих мера због пандемије Ковида-19, извршена је консултација путем електронских седница, донета одлука о награђенима и препорука о даљем побољшању квалитета и у овом сегменту образовно-васпитног процеса у школским гласилима.
     Запажено је да је захваљујући великом ангажовању школских редакција (професора – главног и одговорног уредника и ученика – редактора појединих рубрика, уз помоћ других предметних професора и ученичких секција) дошло до квалитетне школске периодике.
     (Напомена: Препоручује се уредницима да не скривају impresum и садржај публикације по коме се препознаје степен организованости у овој врсти школског рада. Такође, препоручује се да се ученичкој редакцији, и уз ауторске текстове, ако су ученички, обавезно додају уз имена, разред и одељење ученика.)
     Такође је запажено да сва награђивана школска гласила и даље чувају свој ниво и реноме у све већој конкуренцији. По правилу се поново награђују вишом наградом када превазиђу устаљени домет (већ освојен наградом), мада се у неким школама са амбциознијим наставним кадром унапређује ова ученичка активност са већим бројем издања, односно са два-три броја у једној школској години (нпр.: Бранко, Гимназија, Сремски Карловци, у основној школи: Кораци, ОШ „Иван Горан Ковачић”, Београд и Ђачки кутак, ОШ „Руђер Бошковић”, Београд, и др.). У сваком конкурсном циклусу јављају се и нови школски листови у срединама где је тешко започети са ученицима такву активност. Чланови Републичке комиије прегледом школских листова и часописа препознају такав напор ученика и наставника и спремни су да их подрже (нпр. овом приликом: Кнежева ризница).
     Констатовано је да су школски листови и часописи таква школска гласила где се објављују текстови из свих наставних области, у разноврсним облицима којим се овладало на часовима писменог изражавања, којима се дочарава специфичан амбијент и живот школе. Зато је са пажњом проучавана тематика школских гласила, квалитет прилога, обим и степен њихове самосталности и креативности.
     Посебно је скренута пажња код већег броја школских листова и часописа на појаву све присутнијих кратких информација – под утицајем интернета, писаних неутралним стилом анонимних аутора. Ови одломци су смештени уз ликовне прилоге, често џиновски увећане (фантомске главе, руке, усне…).
     Такође је запажено да је литерарно стваралаштво ученика сасвим потиснуто јер се не уклапа у безличан стил многих кратких вести и супермодеран концепт нових техничких решења. Самосталан ученички креативан рад је некада доминирао у школским гласилима и био покретач многих идеја и богатих доживљаја. Такав приступ би и убудуће допринео већем богатству школских гласила.
     На крају, посебно је истакнута велика одговорност уредника пријављених листова и часописа на овај конкурс, јер нису имали довољно времена ни услова за планирану презентацију своје школе. Њихово гласило је добар знак да се ради систематично и упоредо са наставом, што заслужује велику похвалу.
     Републичка комисија похваљује све пријављене уреднике и сараднике часописа, јер су упркос околностима са задовољством и осећајем одговорности пред својом образовно-васпитном институцијом успешно обавили овај важан задатак.
     Једногласно је донета одлука да се за најбоље школске листове и часописе штампане у току школске године 2019/2020. прогласе и награде:

ОСНОВНА ШКОЛА

ПРВА НАГРАДА
1. Ђачки кутак, ОШ „Руђер Бошковић”, Београд

ДРУГА НАГРАДА
1. ИГ Кораци, ОШ „Иван Горан Ковачић”, Београд
2. Ражњићи од знања, ОШ „Иван Вушовић”, Ражањ

ТРЕЋА НАГРАДА
1. Плави круг, ОШ „Милош Црњански”, Београд
2. Реч, ОШ „Дуле Караклајић”, Лазаревац
3. Ђерв, ОШ „Ратко Павловић Ћићко”, Прокупље
4. Кнежева ризница, ОШ „Кнез Лазар”, Велики Купци

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРВА НАГРАДА
1. Гимназион, Гимназија у Чачку, Чачак

ДРУГА НАГРАДА
1. Бранко, Карловачка гимназија, Сремски Карловци
2. Погледи, Књажевачка гимназија, Књажевац

ТРЕЋА НАГРАДА
1. Гимназијалац, Ваљевска гимназија, Ваљево
2. Гимназијалац, Гимназија „Светозар Марковић”,
Нови Сад
3. Петља, Гимназија, Ужице

     Републичка комисија
1. Проф. др Вељко Брборић, потпредседник Друштва,
председник Комисије
2. Босиљка Милић, секретар Друштва, секретар Комисије
3. Доц. др Милан Алексић, члан Управе Друштва, члан
Комисије
4. Мр Злата Златановић, члан Управе Друштва, члан
Комисије
5. Проф. др Весна Ломпар, председник Друштва, члан
Комисије

     Позивамо све заинтересоване да узму учешћа у наредном конкурсу за најбоље листове и часописе основних и средњих школа Србије.