„Читај између редова“

     Учитељско друштво Алексинац је јако активно у организовању стручног усавршавања наставника разредне наставе. Редовно се ораганизују семинари различитих садржаја.

     Семинар „Читај између редова – учење за будућност“ је реализован 1. децембра 2018. године у просторијама школе „Јован Јовановић Змај“ из Алексиначких рудника. Семинар се бавио општим питањима наставе, развијањем компетенције за поучавање и учење и унапређивањем дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Општи циљеви семинара су развијање знања, вештина и компетенција наставника у области имформационе и медијске писмености и оспособљавање за примену метода и техника рада у наставном процесу којима се утиче на развој информационе и медијске писмености код ученика и врши подстицај ка целоживотном учењу. Специфични циљеви су: Стицање знања, способности и вештина у изради и примени ИКТ-а у наставном процесу; Израда интерактивних видео материјала, програмираног материјала и електронских часописа, којима се циљано утиче на развој информационе и медијске писмености код ученика; Развијање способности и вештина у организацији наставе која се базира на истраживачком раду ученика, критичком и аналитичком приступу информацијама из различитих медија (библиотека, интернет…), способности аргументовања, изради есеја, пројектној настави и међупредметној и интердисциплинарној повезаности; Оспособљавање наставника за реализацију наставног процеса, у чије средиште се доводи знање као центар образовног система.

     Семинару су присуствовали наставници разредне наставе Лела Зековић, Снежана Радисављевић и Горан Тодоровић.