Бесплатни уџбеници

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за школску 2019/2020. годину.

     Ученици основних школа који су обухваћени пројектом:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).

            -Као доказ о испуњености услова доставља се Школи решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану.

            -Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).

            -Као доказ о испуњености услова документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

            -Као доказ о испуњености услова доставља се Школи потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (основна школа, средња школа, факултет) за свако дете, осим ако су и истој основној школи, јер Школа поседује податке о наведеним ученицима