Комисија за преглед школске документације

Комисија за преглед педагошке документације има задужења:

  • да перманентно прати вођење педагошке документације (дневника ОВР, дневника осталих облика ОВР, матичних књига, планова и програма наставника и друге документације)
  • да укаже директору школе на утврђене неправилности током вођења педагошке документације
  • да даје предлоге и сугестије за потпуније и исправније вођење педагошке документације.

Комисију за преглед педагошке документације у школској 2018/19. години чине:

  1. Драгана Миленковић, директор школе
  2. Драгана Вељковић, секретар школе
  3. Милена Марковић, педагог школе
  4. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
  5. Снежана Радисављевић, наставник разредне наставе

Оставите одговор