Дигитална учионица

   

     Семинар Дигитална учионица за све учитеље запослене у нашој школи, одржан је 30. и 31. августа у ОШ „Љупче Николић“ у Алексинцу. Обука наставника подељена је у три дела. Први и други део обуке реализован је у учионици док се трећи део обуке реализује online, тј. путем рада на домаћим задацима.

     Циљ обуке био је обучавање наставника за коришћење електронских уџбеника и дигиталних образовних садржаја кроз развој и оснаживање дигиталних компетенција наставника. Сам пројекат Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник – увоћење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, фокусиран је на различите врсте дигиталних уџбеника и на процес наставе и учења, тј. на разматрање на који начин дигитални уџбеници  могу да га унапреде и осавремене.

     Модули у оквиру семинара, који су учитељима помогли у разумевању значаја увођења дигиталних образовних материјала током планирања и реализације процеса наставе и учења били су:

  • упознавање са принципима конструктивизма у сврху употребе дигиталних садржаја;
  • упознавање и обука за рад са савременим алатима система за управљање учењем – LMS платформе;
  • подстицање наставника на креирање сазнајно активирајућих активности намењених ученицима у дигиталном окружењу;
  • оспособљавање наставника за припрему, подешавање и коришћење дигиталних образовних садржаја;
  • практична примена дигиталних уџбеника у наставном процесу која пружа наставнику могућности за реализацију наставе на савремен начин уз интегрисање наставних садржаја, а самим тим и рационално коришћење времена.

     Битно је поменути да ће сви учитељи који су присуствовали обуци добити лаптопове и пројекторе на коришћење од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и кодове за приступ дигиталним уџбеницима за себе и своје ученике.

     Учесници су провели два дана у ентузијастичној атмосфери сарадње и  ефикасног рада, и сви се слажу да ће многа сазнања са овог семинара помоћи да боље спроведу промене у настави које су пред њих стављене као задатак, на добробит ученика наше школе.

Весна Столић, наставник разредне наставе